Издавачка делатност датира од 1974. године у оквиру Радничког универзитета чији је правни наследник Центар за културу „Градац“. Те године, 27. новембра објављен је први број листа за друштвено-политичка питања „Рашка“, као гласило Социјалистичког савеза радног народа Општине Рашка. Уз краће паузе овај лист је излазио дао 1995. године, када је, 19. јула, објављен последњи, 199. број.

Прво издање

Прву библиографску јединицу, још увек под фирмом Раднички универзитет, Центар је објавио 1988. године. Била је то збирка прича Ђорђија Поповића „Приче из давнина“, заснована на народним предњима из рашког краја. Штампана је у ужичким „Вестима“ у тиражу од 1.000 примерака и, за разлику од потоњих издања, једина је публикација без ISBN броја и каталогизације у Народној библиотеци Србије.

Библиотеке

последње вести