Библиотека Рашка – моја библиотека

Библиотека у Рашки је културно-образовна установа која својим фондовима, услугама и библиотечко-информационим системом учествује у културном и образовном процесу, у интелектуалном и стручном развоју, као и у целоживотном образовању свих наших суграђанa.

Рај сам одувек замишљао као својеврсну библиотеку

О нама

Књига је најопштије добро, свеобухватно памћење човечанства, огледало садашњости и пројекција будућности. Спаљивана и награђивана, слављена и прогањана, плаћана златом или животом и слободом, на глиненим плочицама, камену, бамбусовим тракама, свили, папирусу, књига представља једну од најважнијих цивилизацијских тековина и најзначајнијих темеља у култури сваког народа.

Библиотеке су чувари књига и знања, речи и реченица у којима је записана историја цивилизације. Значај и улога библиотека у људској историји од најстаријих времена до данас су немерљиви.    

Прешавши пут од неколико хиљада година, књига и данас, у информатичком добу, не губи ни мало од свог значаја. Напротив, књига и издавачка делатност доживљавају својеврсну ренесансу и експанзију, тако да се из године у годину број издавача и број објављених публикација у свету повећава, а нове технологије омогућавају продор у електронске и дигиталне форме које дају књизи једну потпуно нову димензију.

Преласком са традиционалних каталога на електронске и онлајн каталоге, дигитализацијом и електронским књигама, све већом употребом интернета који је постао неопходни предуслов за рад, библиотека постаје својеврсни информациони центар, а библиотекари менаџери знања и информација. Уз већ постојеће услуге, то је правац и путоказ према коме ће се кретати и развој услуга у нашој библиотеци, не запостављајући писану реч и културу читања као основу библиотечко-информационе делатности.

Историјат

Почеци библиотечке делатности у Рашки, како наводи Тихомир Д. Ђорђевић у својој чувеној монографији Рашка и околина, датирају још са краја XИX века. Прва читаоница у Рашки основана је 1874. године, али је врло брзо престала са радом. Године, 1902. поново је отворена читаоница са преко 1000 књига, у којој су се, поред књига, читали стручни и партијски часописи. Између два рата, Библиотека је радила у саставу основне школе. После Другог светског рата библиотечка делатност у Рашки се даље развија и институционализује, Библиотека 1966. године мења назив,  добија име „Бранко Радичевић“ и постаје матична. Први директор Библиотеке био је професор Тихомир Д. Ђорђевић, књижевник и хроничар нашег града. У току 1973. године, Библиотека је прикључена новооснованом Радничком универзитету, потоњем Центру за културу „Градац“, у чијем се саставу налази и данас.

Библиотека данас

Градска Библиотека је данас један од најзначајнијих темеља образовања и културе у Рашки. Библиотечко пословање одвија се у оквиру библиотечке мреже коју чине Градска библиотека у Рашки и библиотечки огранци у Баљевцу и Јошаничкој Бањи. Целокупна библиотечка мрежа располаже са укупним фондом од око 52.000 књига, од чега се највећи број налази у Рашки – око 35.000.

Градска Библиотека свој рад остварује преко Позајмног одељења за одрасле кориснике и децу, Одељења за развој и унапређивање библиотечке делатности и опште и референсне читаонице.

Садашња зграда Библиотеке, стара Курсулића-кућа, због својих историјских и културних вредности проглашена је за споменик културе, под заштитом је Завода за заштиту споменика културе из Краљева и налази се у регистру непокретних културних добара од 1981. године по решењу број 06-1-27/81.

последње вести