Услови за објављивање

У оквиру издавачке делатности објављују се публикације које препоручи уредник и Савет за издавачку делатност, као и публикације које понуде сами аутори у току једне календарске године за објављивање у наредној.

Годишњи план издавања усваја Управни одбор Центра на основу препорука које понуди Савет за издавачку делатност.

последње вести

ИЗДАВАШТВО

УСЛОВИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ

ИЗДАВАШТВО