Нотна и аудио издања

Током бављења издавачком делатношћу, Центар се бавио и издавањем нотног материјала. Објављено је 9 (девет) музичких албума аутора Жарка Вељовића, гитаристе и композитора из Новог Пазара: ВОЛШЕБНА ГИТАРА; АРИЈА И ВАЛЦЕР ЗА ФАГОТ (ВИОЛОНЧЕЛО) И ГИТАРУ; ТРИО  ГИТАРА; ДУО ЗА ФЛАУТУ И ГИТАРУ; ПЕТ КОМАДА ЗА ЈОВАНУ; МАРАН АТА (дуо за обоу и гитару); ДВА КОМАДА ЗА ГИТАРУ; ДВЕ СВИТЕ ЗА ГИТАРУ; СВИТА бр. 1  ЗА СОЛО ГИТАРУ (Ј. С. Бах – у редакцији Ж. Вељовића),  као и уџбеник ШКОЛА ЗА ГИТАРУ (за I, II и III разред ниже музичке школе).

У овој групи издања и књига мр Биљане Павловић – РАШАНСКИ МОТИВИ, фолклорно музичко стваралаштво Југозападне Србије у основној школи (музиколошки записи Биљане Павловић са простора Рашке области… Издање укључује компакт диск са 18 композиција омладинске групе „Рашанке“ КУД „Рас“ из Новог Пазара…)

Центар је објавио и аудио издање РАШАНКЕ, српске изворне народне песме, као и два аудио издања композитора Јовице Мутавџића: НОВА СРПСКА КОЛА и ОДАБРАНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЈОВИЦЕ МУТАВЏИЋА

назив издања

Одабране композиције

аутор

Јовица Мутавџић

цена

назив издања

Нова српска кола

аутор

Јовица Мутавџић

цена

назив издања

Рашанке, српске изворне народне песме

аутор

цена

назив издања

Рашански мотиви, фолклорно музичко стваралаштво Југозападне Србије у основној школи

аутор

Мр Биљана Павловић

цена

500,00 РСД

назив издања

Ј. С. Бах – Свита бр. 1 за соло гитару (у редакцији Ж. Вељовића)

аутор

цена

500,00 РСД

назив издања

Две свите за гитару

аутор

Жарко Вељовић

цена

100,00 РСД

назив издања

Маран Ата (дуо за обоу и гитару)

аутор

Жарко Вељовић

цена

100,00 РСД

назив издања

Пет комада за Јовану

аутор

Жарко Вељовић

цена

100,00 РСД

назив издања

Школа за гитару

аутор

Жарко Вељовић

цена

500,00 РСД

назив издања

Дуо за флауту и гитару

аутор

Жарко Вељовић

цена

100,00 РСД

последње вести