Рашки напеви

Губитком информативне делатности 1995. године (гашење листа „Рашка“ и оснивање радио станице) Центар се све више окреће културним садржајима, међу којима посебно место заузима издавачка делатност.

Године 1997. установљена је „Библиотека Рашки напеви“ са намером да афирмише локалне књижевне ствараоце, међу њима и оне који први пут објављују. Тако је настао низ од 13 збирки поезије: Певање сна Миломира Кошанина и НЕВИДЉИВА СТВАРНОСТ Весне Балтић (1997), КУШАЊЕ ПРВО Душана Карановића и СНЕГ У ДУШИ Небојше Гајтановића (1998), ЧЕКАЈУЋИ ВРЕМЕ Александра Васиљевића (2000), ХЕКСАГРАМ 65 Владимира Пешића и ЧЕТИРИ БРЕЗЕ Боривоја Б. Оровића (2001), НЕБЕСКЕ СЕКИРЕ Радомира Савића (2002),  ДОК ЧЕКАМ СВЕТЛОСТ ВЕЧНУ Јовице Покимице (2004), ГОВОР ДОДИРА Наташе Вуковић (2009), ШТО СЕ НЕ ОДЗИВАШ Миливоја Митровића (2010), АКО НАС БУДе Јовице Марковића и ОБЕШЕН О СОПСТВЕНИ ЖИВАЦ Љубише Станчића (2011).

У овој форми „Библиотека Рашки напеви“ је дефинисана до краја.

назив издања

Обешен о сопствени живац

аутор

Љубиша Станчић

цена

200,00 РСД

назив издања

Ако нас буде

аутор

Јовица Марковић

цена

200,00 РСД

назив издања

Што се не одзиваш?

аутор

Миливоје Митровић

цена

200,00 РСД

назив издања

Говор додира

аутор

Наташа Вуковић

цена

200,00 РСД

назив издања

Док чекам светлост вечну

аутор

Јовица Покимица

цена

200,00 РСД

назив издања

Небеске секире

аутор

Радомир Савић

цена

200,00 РСД

назив издања

Четири брезе

аутор

Боривоје Б. Оровић

цена

200,00 РСД

назив издања

Чекајући време

аутор

Александар Васиљевић

цена

200,00 РСД

назив издања

Хексаграм 65

аутор

Владимир Пешић

цена

200,00 РСД

назив издања

Снег у души

аутор

Небојша Гајтановић

цена

200,00 РСД

последње вести