Водич за кориснике

Чланство и услови коришћења

Корисници Библиотеке у Рашки могу бити сви грађани Републике Србије, а да бисте постали члан Библиотеке потребна Вам је љубав према књигама и читању и врло мало новца.  Сваки корисник се учлањује лично уз приложену личну карту (уколико је пунолетан) или неки други валидан документ којим се потврђује његов идентитет. Сваки корисник приликом учлањења добија чланску карту. Плаћањем прописане чланарине и добијањем чланске карте постаје се члан Библиотеке и стиче се право на коришћење библиотечких фондова и других услуга Библиотеке. Чланарина важи у оквиру једне календарске године. Чланска карта није преносива на друго лице.

Ценовник услуга

Индивидуална чланарина:  

  • Ученици основних и средњих школа, студенти, пензионери, лица са статусом избеглица и расељених лица – 200,00 динара
  • Запослени – 400,00 динара
  • Незапослена лица и чланови удружења „Срна“ имају право на бесплатну чланарину.
  • Чланарина за месечно коришћење библиотечке грађе – 100,00 динара
  • Дневно коришћење библиотечких услуга – 50,00 динара

Чланарина за породично учлањење:

  • Право на породично учлањење имају чланови уже породице (родитељи и деца) и утврђена чланарина се плаћа по члану породице – 200,00 динара
  • Право на групно учлањење, које износи 100 динара по кориснику, остварују деца основних и средњих школа и студенти који се учлане у групи од најмање 20 корисника.
  • Издавање дупликата чланске карте – 100,00 динара    
  • Казна за прекорачење рока по књизи дневно – 10,00 динара

Радно време

Радно време библиотеке је од 7 до 19 часова и суботом од 9 до 14 часова.

БИБЛИОТЕКА

ВОДИЧ ЗА КОРИСНИКЕ

БИБЛИОТЕКА

последње вести