Услуге

Позајмица

Библиотека Рашка је позајмна библиотека, што значи да се већи део фондова може позајмити и изнети из Библиотеке. Фондови Библиотеке налазе се у слободном приступу, организаовани по принципима UDC (универзалне децималне класификације) и садрже актуелне наслове из најновије књижевне продукције, књижевне класике, публикације за децу, као и публикације из свих области људског знања. Слободан приступ подразумева да сами можете погледати књиге на полицама, прегледати их и на основу сопствених афинитета одабрати коју ћете књигу понети кући. У сваком тренутку, на располагању Вам стоје стручне службе Библиотеке, које ће Вам помоћи да се боље снађете у фонду, препоручити праву књигу за Вас или Вам помоћи у избору.      

Библиотечка грађа се позајмљује на 15 дана.

Уколико не поседујемо жељену публикацију, можемо је позајмити за Вас из Народне библиотеке Србије или других библиотека, путем међубиблиотечке позајмице.

Читаоница

Читаоница опште и референсне литературе и периодике омогућава нашим корисницима да у миру и пријатној атмосфери користе референсну грађу и друге публикације које се не позајмљују. Индивидуалан рад и могућност коришћења сопствене литературе чине нашу читаоницу идеалним местом за спремање испита, писање дипломских и осталих стручних радова, као и разних других активности које захтевају рад у миру и тишини. Такође, читаоница наше Библиотеке је и омиљено место за читање дневне штампе.

последње вести