Рашке духовне свечаности

На првој адреси — Улога Рашких духовних свечаности у позиционирању града на културној и туристичкој мапи Србије и региона „Сваки град има свој ритам, сваки је по нечему препознатљив и јединствен, сваки је на одређени начин удобан за своје житеље и због нечега примамљив за госте.“ Ово је цитат из књиге „Узбудљиви градови“, Грега Ричардса […]