назив изложбе

Облаци, кише и колибе

аутор

Слободан Радојковић

датум одржавања

02.09.2022.

– 

15.09.2022.

Поетички оквир радова, којима ће се Слободан Радојковић представити, обележен је мотивима облака, кише и колиба. Иако су у питању форме које имају непосредну визуелну улогу, њихово значење заснива се на метафори. Градивни елементи дефинишу перцепцију реалности и, по речима уметника одражавају његов однос према свакодневици коју живимо, као и променљива емотивна стања као последицу тог живљења.

У тематским оквирима, облаци, кише и колибе, неодвојива су целина и представљају један од могућих начина поновног успостављања комуникације са природом, разумевања њених правила, коначно,и редефинисања човековог односа са самим собом.

У нади да је за све нас остало довољно времена и простора за нови почетак, настала су дела из овог циклуса.

Слободан Радојковић (1967)

Дипломирао на ФЛУ у Скопљу 1992. године. Последипломске студије графике завршио 1996. а докторске уметничке студије 2016. године на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду. На Факултету уметности Универзитета у Нишу у звању је редовног професора за предмете Графика и Графика са технологијом.

Члан УЛУС-а од 1993. год.

последње вести