Визија и мисија

Галерија „Градац“ је непрофитна јавна галерија посвећена излагању и прикупљању уметничких дела. Циљ галерије је да представи савремену визуелну уметност, како уметника из земље и региона, тако и локалних уметника. Програмом су обухваћене и изложбе значајних уметника и уметничких радова из музејских, галеријских и приватних збирки и колекција, као и предавања, радионице и промоције публикација. Годишња активност галерије резултат је осмишљеног програма Савета галерије, чији се састав мења сваке четврте године. 

Визија

Галерија верује да само место које истинском посвећеношћу истиче значај уметности и уметника, које промовише уметност као камен темељац креативности и развоја уз истовремено ангажовање заједнице, може постати реномирано и релевантно место окупљања, на галеријској мапи Србије.

Мисија

Промоција и афирмација уметности, уметника и савремене уметничке продукције, како би се стимулисала и проширила перцепција јавности о уметности као виталном делу нашег живота. 

Галерија кроз време

Галеријска делатност у Рашки, добила је свој систематски организован облик крајем последње деценије 20. века када, почетком 1996. године, овом делатношћу почиње да се бави Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ (у даљем тексту: Центар). Од тада до данас, у за то посебно намењеном простору, организовано је преко 500 изложби.

Пресудан моменат за формирање Галерије десио се пресељењем библиотеке и управе Центра, 1995. године, у санирани и адаптирани прос­тор куће породице Курсилић, подигнуте крајем 19. века, а која је 1988. године утврђена за културно добро и, пројектом санације и адаптације, опре­дељена за Завичајни музеј. Центар је на рас­полагању имао и подрумску просторију величине 70 м2, засведену са четири лука, која се, изложбом Милића од Мачве, маја 1995. године, показала веома прикладном за одржавање ликовних изложби.

Излагачки концепт Галерије, профилисао се у складу са потребом и жељом Центра да јавности учини доступном уметничку продукцију са простора државе и да промовише и афирмише уметност и уметнике са локалног простора, а све у циљу стварања и неговања културних навика, а самим тим и формирања публике и задовољења њених потреба. 

Кључну улогу за формирање и афирмацију данашње Галерије, имао је дугогодишњи Уредник културног програма у Центру, Милојко Милићевић, који је свестан улоге културе и уметности за развој заједнице, до 2015. године, организовао близу 300 изложби, иницирао и организовао Међународну ликовну колонију „Академија Јелена Анжујска“, захваљујући којој Центар поседује вредну збирку уметничких дела са преко 400 радова, афирмисаних уметника из земље и иностранства.

Од 2015. године галерију води кустоскиња Соња Милићевић. Успостављен је  „нови програмски курс“ који је посетиоцима, паралелно, омогућио увид у значајна дела реномираних уметника, који су обележили српско сликарство 20. века, уметничка дела актуелних ликовних уметника, као и увид у савремену визуелну уметничку сцену.

У будућем периоду, а у складу са мисијом и визијом, Галерија тежи да постане место преношења, усвајања и развијања знања о савременим уметничким и кустоским праксама, кроз избор (и/или продукцију) изложби и пратећих садржаја, који би скупа одговарали духу места и били релевантни за овдашњу (али и ширу) публику.

План галерије

последње вести