Остала издања

Највећу групу публикација у издању Центра за културу „Градац“ (преко 120 публикација до краја 2021. године) чине посебна издања са различитим облицима писаног стваралаштва: поезија, проза, романи, драме, есеји, филозофске расправе, монографије, хронике, зборници са научних скупова…

У приказу који следи налазе се насловне стране издања Центра у периоду од 2011. до 2021. године.

назив издања

Сећање на прве људе (изабране песме 1976-2000)

аутор

Душко Новаковић

цена

500,00 РСД

назив издања

Књижевно дело Милисава Савића (зборник радова са научног скупа)

аутор

цена

600,00 РСД

назив издања

Чуђење Тауманту

аутор

Драган Барлов

цена

300,00 РСД

назив издања

На змајевом ветру

аутор

Биљана Тасић

цена

300,00 РСД

назив издања

Фактори и правци регионалног развоја рашког краја

аутор

Ивана Пењишевић

цена

300,00 РСД

назив издања

Приче из давнина

аутор

Ђорђије Поповић

цена

последње вести