Часопис за књижевност, науку и уметност „Рашка“

Године 1996. Центар је преузео издавачка на часопис за књижевност, уметност, науку и културу „Рашка“ који није излазио дуже од 10 година. Од тада па до 2014. године објављено је пет бројева и четири двоброја, при чему је тему сваког броја уређивао други уредник.

Центар је објавио следеће бројеве: „Рашка” бр. 29 (Песников избор – уредник Слободан Ракитић…); „Рашка” бр. 30 (Драма – уредник Милица Новковић); „Рашка” бр. 31 (Најлепше приче савремених српских приповедача, други део – уредник Мирољуб Јоковић); „Рашка” бр. 32 (Поетика савремене српске поезије – уредник Тиодор Росић); „Рашка” бр. 33 (Народна књижевност – поетска истраживања – уредник Валентина Питулић); „Рашка” бр. 34-35 (Актуелна питања српске филологије…); „Рашка” бр. 36-37 (Српска поезија у расељеништву – уредник Матеја Матејић); „Рашка” бр. 38-39 (Јерменска поезија…); „Рашка” бр. 40-41.

назив издања

Рашка бр. 28

аутор

цена

назив издања

Рашка бр. 1

аутор

цена

назив издања

Рашка бр. 29 (Песников избор – Слободан Ракитић…)

аутор

цена

250,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 30 (Драма)

аутор

цена

250,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 31 (Најлепше приче савремених српских приповедача – други део…)

аутор

цена

250,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 33 (Народна књижевност – поетска истраживања…)

аутор

цена

250,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 34-35 (Актуелна питања српске филологије…)

аутор

цена

200,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 36-37 (Српска поезија у расељеништву…)

аутор

цена

200,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 38-39 (Јерменска поезија…)

аутор

цена

150,00 РСД

назив издања

Рашка бр. 40-41

аутор

цена

200,00 РСД

последње вести