12+1

2008. покренута је „Библиотека 12+1“. Аутори пројекта били су Алекса Арсовић, Бранислав Вељковић, Милојко Милићевић и Никола Шиндик.

„Библиотека 12+1“ је издавачки пројекат који је имао за циљ да афирмише српске културне вредности и да дâ незаобилазни темељ будућем читању наше уметничке продукције. Саборни карактер се очитава у инсистирању на чврстим везама поезије (књижевности) и ликовног стваралаштва. Форма својеврсног jam-session-a, креативног реаговања на задату тему која се прелама кроз призму личног искуства и радикално индивидуализоване аутентичне поетике, где се појединачна сола уплићу у надмоћну хармонију са неочекиваним аликвотама, представља и издавачко-уреднички изазов и призив мисије, а такође, нуди атрактивно ликовно штиво, занимљиво за публику.

У три године, колико је трајао овај пројекат објављено је 13 књига: ВРАТА (Лазар Димитријевић, сликар + Радомир Андрић, Бранислав Вељковић, Миљурко Вукадиновић, Драган Грбић, Срба Игњатовић, Драган Коларевић, Ивана Миланкова, Станиша Нешић, Живко Николић, Иван Растегорац, Адам Пуслојић, Никола Шиндик), ДРВО ПРЕОБРАЖЕНО (Срђан Радојковић, ликовни уметник + Радомир Андрић, Миљурко Вукадиновић, Раде Ђокановић, Добрица Ерић, Злата Коцић, Божидар Мандић, Александар Марић, Александар Миланковић, Зоран Пешић Сигма, Иван Растегорац, Јана Растегорац, Иван Цветановић), НИ ДАНА БЕЗ НОЋИ (Алекса Арсовић, ликовни уметник + Небојша Гајтановић, Раде Ђокановић, Добрица Ерић, Мирјана Ковачевић, Ранко Крстајић, Ивана Миланкова, Милојко Милићевић, Милисав Савић, Јелена Станковић-Војиновић, Новица Тадић, Татјана Цвејин, Јошкин Шиљан), ЈЕЗГРО ПРАСКА (Зоран Кричка, вајар + Божидар Васиљевић, Игор Вукојевић, Зоран Илић, Зоран Милисављевић, Петар Пајић, Владан Ракић, Љубивоје Ршумовић, Слађана Ристић, Слободан Стојадиновић, Ђоко Стојичић, Душан Стојковић, Новица Тадић), ПОСЛЕДЊИ ИЗВЕШТАЈ (Марјан Флоршиц, ликовни уметник + Милан Балинда, Виолета Живановић, Борис Капетановић, Мирослав Михајловић Цера, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Ђоко Стојичић, Душан Стојковић, Зоран Пешић Сигма, Енес Халиловић, Виктор Б. Шећеровски, Никола Шиндик и Стевка Шмитран), ПРОСТОР МЕЂУВРЕМЕНА (Александра Ћосић, ликовни уметник + Зоран Вучић, Милан Ђорђевић, Раша Коминац Радослав, Славољуб Марковић, Братислав Р. Милановић, Коља Мићевић, Ранко Рисојевић, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Бојана Стојановић-Пантовић, Новица Тадић, Зоран Цвијетичанин, Никола Цинцар-Попоски), NO PASARAN (Шиндик, ликовни уметник + Радомир Андрић, Милан Балинда, Бранислав Вељковић, Милорад Вукановић Мишел, Зоран Вучић, Стеван Новаковић, Срђан Опачић, Ранко Павловић, Адам Пуслојић, Ранко Рисојевић, Зоран Станојевић, Новица Тадић), АРХЕОЛОГИЈА ФАБРИКЕ (Драган Милосављевић пок., ликовни уметник + Милан Балинда, Зоран Богнар, Бранислав Вељковић, Миљурко Вукадиновић,  Драган Грбић, Драган Коларевић, Предраг Бајо Луковић, Зоран Милисављевић, Адам Пуслојић, Иван Растегорац, Љубиша Симовић, Никола Шиндик), СЛУЖБА (Миленко Михајловић, ликовни уметник + Матија Бећковић, Зоран Вучић, Манојле Гавриловић, Славомир Гвозденовић, Јаков Гробаров, Љиљана Дугалић, Зоран Костић, Иван Лаловић, Драган Мраовић, Миодраг Павловић, Новица Тадић, Милосав Тешић), СЛИКА НЕСЛИКЕ (Јошкин Шиљан, ликовни уметник + Горан Бабић, Новица Бабовић, Ристо Василевски, Радослав Војводић, Дејан Ђорђевић, Зоран Ђурић, Срба Игњатовић, Димитрије Николајевић, Миодраг Павловић, Бојана Стојановић-Пантовић, Ранко Рисојевић, Новица Тадић), МРМОР МРАМОРА (Душан Русалић, вајар + Миливој Анђелковић, Зоран Богнар, Верољуб Вукашиновић, Славомир Гвозденовић, Душан Кан, Живко Николић, Вишња Косовић, Ранко Павловић, Слободан Стојадиновић, Ђоко Стојичић, Мирослав Тодоровић, Мићо Цвијетић), НЕБО (Срђан Вељовић + Миливој Анђелковић, Зоран Богнар, Славомир Гвозденовић, Ненад Глишић, Зоран М. Мандић, Зоран Милисављевић, Предраг Миљковић, Немања Митровић, Зоран Пешић Сигма, Саша Стојановић, Љубомир Ћорилић, Душан Чоловић) и као тринаеста: ЛИЦЕ СТВАРИ (Никита Данилов, књижевник (румунски песник) + Алекса Арсовић, Ненад Брачић, Здравко Велован, Зоран Кричка, Миодраг Млађовић, Владимир Перић, Симонида Радоњић, Вера Станарчевић, Томислав Тодоровић, Александра Ћосић Маринковић, Јошкин Шиљан, Никола Шиндик).

Овим издањима окончано је прво коло „Библиотеке 12+1“. Концепција ове библиотеке је таква да се у сваком тренутку може наставити новим колима, тако да је њено трајање временски неограничено.

назив издања

Ни дана без ноћи

аутор

Алекса Арсовић, ликовни уметник + Небојша Гајтановић, Раде Ђокановић, Добрица Ерић, Мирјана Ковачевић, Ранко Крстајић, Ивана Миланкова, Милојко Милићевић, Милисав Савић, Јелена Станковић-Војиновић, Новица Тадић, Татјана Цвејин, Јошкин Шиљан

цена

150,00 РСД

назив издања

Дрво преображено

аутор

Срђан Радојковић, ликовни уметник + Радомир Андрић, Миљурко Вукадиновић, Раде Ђокановић, Добрица Ерић, Злата Коцић, Божидар Мандић, Александар Марић, Александар Миланковић, Зоран Пешић Сигма, Иван Растегорац, Јана Растегорац, Иван Цветановић

цена

150,00 РСД

назив издања

Врата

аутор

Лазар Димитријевић, сликар + Радомир Андрић, Бранислав Вељковић, Миљурко Вукадиновић, Драган Грбић, Срба Игњатовић, Драган Коларевић, Ивана Миланкова, Станиша Нешић, Живко Николић, Иван Растегорац, Адам Пуслојић, Никола Шиндик

цена

150,00 РСД

последње вести