Април

12.04.

 – 

26.04.

назив изложбе

Студеница

аутор

Биљана Вуковић

Март

18.03.

 – 

31.03.

назив изложбе

аутор

више аутора

Фебруар

09.02.

 – 

23.02.

назив изложбе

аутор

Јарослав Кратина

Јануар

19.01.

 – 

02.02.

назив изложбе

аутор

Далиборка Ђурић

последње вести